Pravi Put

se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u sejtana, a vjeruje u Allaha - drzi se za najcvrscu vezu, koja se nece prekinuti. - A Allah sve cuje i zna

HADISI AUDIO

                                                                 
Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,* 

stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
koji poučava peru

 

 

Četrdeset odabranih hadisa


Dr. Fuad Sedić je stručnjak iz domena hadiskih znanosti i hadisa. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova iz tog područja. Četrdeset odabranih hadisa sadrži četrdeset hadisa aktuelnih u vremenu i prostoru u kojem živimo.
Buharijina zbirka hadisa


Autor ove najznačajnije hadiske zbirke Muhammed ibn el-Mugira el-Buhari za ovu svoju zbirku kaže da je sačinio izborom "iz ukupno šest stotina hiljada hadisa" koji su mu bili dostupni. Zbirka je u pripremi ali možete pratiti dodavanje hadisa i čitati ono već dodato.


                                                                        

TRAŽI

NAJNOVIJI VIDEO

139 views - 0 comments
117 views - 0 comments
73 views - 0 comments
156 views - 0 comments

NAJNOVIJI BLOG POST

by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments

BROJAC POSJETA

counter